Vi kaller inn til årsmøte 14. mars i kaféen på skytebanen i Fåberg.

Send gjerne inn saker du ønsker tas opp på årsmøtet til lillehammerpistolklubb@gmail.com. Frist for dette er 29. februar.

Mer informasjon kommer snart.